Organizers and Partners

Ballkan Film Market është një aktivitet i përvitshëm i organizuar nga Ballkan Film Forum

Edicioni I-rë do të zhvillohet në datat 2-7 tetor 2017 në qytetin e Tiranës.

Janë të ftuar në rolin e partnerëve organizues:

  • Ministria e Kultures
  • Bashkia e Tiranes
  • Albanian Public Television
  • Ministria e Ekonomise dhe Turizmit
  • Creative Europe Desk Albania / Media desk Albania