Programme

PROGRAMME

Day One
Media Desks of the Western Balkans (financed under Creative Europe Programme) meet and discuss regional issues, and provide a deeper insight into the program’s impact to the Western Balkans Audiovisual Sector.

Day Two
Who is who in the European and Western Balkans co-production.

Day Three

Institutionalization of the Balkan Film Fund Pitching Balkans minority co-production funds Pitching Balkan projects.

Day Four
Creative Industry intrapersonal meetings, Producers meet the authors.

Day Five
Award Ceremony projects pitch.


 

PROGRAMI

DITA E PARË –  2 tetor 2017
CREATIVE EUROPE / MEDIA PROGRAM
10:00                 Përshëndetja e organizatorëve

10:30                  Creative Europe

13:30                  Dreka

17:30                  Media Desk

20:00                 Darka

 

DITA E DYTË – 3 tetor 2017
WHO IS WHO

10:00                 WHO IS WHO / Ballkan

13:30                 Dreka

17:30                 WHO IS WHO / EU

20:00                  Darka

 

DITA E TRETË – 4 tetor 2017
PICHING

10:00                Piching ballkans minority coproductions

13:00                Dreka

16:00                Pitching Balkan Projects

20:00                Darka

 

DITA E KATËRT – 5 tetor 2017
TAKIM MES PRODUCENTËVE DHE AUTORËVE TË PROJEKTEVE

09:00                 Zhvillimi i takimeve

13:00                 Dreka

15:00                 Zhvillimi i takimeve

20:00                 Darka

 

DITA E PESTË – 6 tetor 2017
NJOFTIMI I PROJEKTEVE FITUESE BALLKANIKE

20:00 – 21:00             Njoftimi i projekteve fituese Ballkanike

21.30                           Darka

 

DITA E GJASHTË – 7 tetor 2017
NDARJA E ÇMIMEVE

TBC:           Ndarja e Cmimeve

TBC:           Closing Reception

Me shpresën që Eurimages do të gjejë interesin në këtë projekt i cili ndër të tjera do ta Euro-certifikonte kete event ballkanik të industrisë kreative audiovizuale, duke përfituar nga energjia, vitaliteti, ambicjet, projektimi në të ardhmen që ky rajon ofron në imazhin Europian.